top of page

Byggeprosessen

La oss ta utgangspunkt i at du vil bygge på egen tomt eller på en av våre tomter. Vi tegner og bygger akkurat den boligen du ønsker deg, innenfor gjeldende regelverk. Eventyrhus koordinerer med alle underleverandører, og sørger for at prosjektene gjennomføres i henhold til avtale. Du velger selv hvor mye du vil involvere deg i byggeprosessen.

Du får utforske boligen din digitalt med et av våre verktøy, BIMx. 

Video BIMx
1-24.png

Det starter med en drøm

Et hjem skal være et sted hvor du skal trives i mange år. Derfor er det viktig boligen din blir utformet slik du ønsker, og med gode planløsninger. Få inspirasjon til en husmodell du liker, eller la oss tegne boligen din helt etter dine egne ønsker. Vi sikrer at boligen tegnes etter gjeldende regelverk, og med best mulig utnyttelse av både tomt og boligareal.

1-23.png

Befaring på tomten

Både du og vi vil selvsagt at det nye huset ditt skal passe perfekt til tomten, derfor er en tomtebefaring viktig. Vi sjekker tomten opp mot kommunens kart og gjeldende bestemmelser, og gir deg råd om husmodell og plassering av boligen på tomten. Vi setter opp forslag i forhold til himmelretninger, utsikt, vindretninger og snø- og grunnforhold.

1-22.png

Tegningsforslag 

Vi utarbeider et forslag til bolig sammen med deg, hvor planløsning og arkitektur avklares. Du får se boligen din visualisert i 3D. Vi bruker også et verktøy, BIMx, som lar deg utforske bygningsmodellen i full 3D på din egen mobil og forstå prosjektleveransene.

1-21.png

Leveranse-beskrivelse og kontraktsmøte

Når vi er enige om layout, utarbeider vi et tilbud med leveransebeskrivelse. Deretter inngår vi en kontrakt som sikrer en trygg og forutsigbar byggeperiode, og som gir deg oversikt over garantier, tidsforbruk, kostnader og dato for overtakelse. Eventyrhus skriver kontrakt etter Bustadoppføringslova, hvilket betyr at du får en skriftlig kontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Eventyrhus er ansvarlig for hele prosjektet, dersom ikke annet er avtalt, slik at du kun har én aktør å forholde deg til.

1-20.png

Byggesøknad og nabovarsling

Dette tar Eventyrhus seg av. Vi håndterer prosessen mot kommunen og sørger for at all dokumentasjon blir sendt inn i henhold til kommunens krav. 

1-19.png

Oppstartsmøte 

Når byggesøknaden er godkjent og byggingen skal i gang, har vi et oppstartsmøte. I dette møtet gjennomgår vi hele byggeprosessen. Dette omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelse.

 

Utvendig materiale avklares.

1-18.png

Møter med underleverandører

Nå begynner den spennende fasen med detaljert skreddersøm av egen bolig. Du møter kjøkkenleverandør, elektriker, rørlegger, flisleverandør og gulvleverandør.

Du velger selv din kjøkkeninnredning. Eventyrhus har laget et utkast til kjøkken, eller avsatt en pris som er oppgitt i leveransebeskrivelsen. 

 

Elektriker har i forkant laget et forslag til plassering av stikkontakter, lysbrytere etc. Dette gjennomgås sammen med plassering av belysning inne og ute. Før møtet med rørlegger har du fått en oversikt som viser standard produkter fra rørlegger, samt en liste over de mest vanlige tilvalgene og tilleggspris for dette.  

 

Deretter møter du flisleverandør og velger fliser. 

 

Parkettgulv og farge på vegger innvendig, samt eventuelt garderobeskap og innvendig trapp avklares i møte med Eventyrhus, der vi samtidig kvalitetssikrer at alle kundevalg er tatt.  Om du ønsker det, kan innvendige farger avklares direkte med fargekonsulent hos malerfirma.

1-17.png

Finansiering

Fire uker før oppstart bør du ha levert sikkerhet for betaling fra bank eller annen kredittinstitusjon. Snakk med banken din om byggelån. Der kan du få en betalingsplan, slik at du kan betale etter hvert som byggingen pågår. Eventyrhus på sin side, sørger for en bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser.

1-16.png

Bygging påbegynnes

Byggeperioden deles opp i faser hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt sjekkliste. 

Det vil være anledning å utføre egeninnsats dersom du har kvalifikasjoner til dette. Eventyrhus kan fortelle deg hva du har lov til å utføre selv.

1-15.png

Ferdigstillelse

Vi gjennomfører en felles befaring av det ferdige huset, fører en protokoll som påpeker eventuelle mangler, og setter en tidsfrist for utbedring av disse.

1-14.png

Overlevering

Velkommen til ditt nye hjem!

Du får en USB-stick med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområde. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje. 

Etter overlevering har du en garantiperiode på fem år. For denne perioden har Eventyrhus stilt sikkerhet i form av en bankgaranti.

Nå kan du nyte ditt nye hjem!

1-13.png

Ettårsbefaring

Ett år etter innflyttingen foretar vi en garantibefaring i huset, for å forsikre oss om at du er fornøyd, at alt virker som det skal, og at alt ble som avtalt. 

La vår lange erfaring komme deg til gode.
Fortell oss om ditt prosjekt i dag!

bottom of page