top of page
Strandparken Horten.jpg

Strandparken Horten

Om Strandparken Horten

Strandparken i Horten. Ca 200 boliger fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Eventyrhus stod for ca 50% av utbyggingen, inkludert prosjektering.

Strandparken Horten.jpg
Strandparken Horten.jpg
Strandparken Horten.jpg

Vi hjelper deg med eiendomsutvikling.

bottom of page